Figure at the world

Creations by Xu Xinyin seen at China Fashion Week

2017-03-30 20:41:39 (Beijing Time)         English.news.cn

0

Models present creations by Xu Xinyin during China Fashion Week in Beijing, capital of China, March 30, 2017. (Xinhua/Chen Jianli)