Figure at the world

Life of panda "Mei Ling" at Nanchang Zoo in E China

2017-07-17 19:53:32 (Beijing Time)         news.xinhuanet.com

0

Panda "Mei Ling" eats bamboo at the Nanchang Zoo in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province, July 17, 2017. (Xinhua/Peng Zhaozhi)